نام : نخل مرداب

نام علمی : Cyperus alternifolius

خانواده: CYPERACEAE - جنگيان

نور: به نور شدید احتیاج دارد ولی نور مستقیم آفتاب به خصوص در ظهر به گیاه صدمه وارد می کند.

آبیاری: در همه فصول به آبیاری فراوان احتیاج دارد به طوریکه خاک گلدان همیشه باید به صورت باتلاقی باشد.

خاک : خاک گیاه باید کمی سنگین باشد یعنی مقدار رس از خاکبرگ بیشتر باشد تا رطوبت را در خود حفظ کند.

دما : حداقل دما 12 و حداکثر 35 درجه سانتی گراد برای گیاه مناسب است.

هرس : تقسیم بوته در بهار، کاشت بذر در عمق کم خاک سبک و کاشت چتر به صورت وارونه.

تغذیه: نخل مرداب گیاهی کم توقع است ولی در صورت لزوم می توان از کود مخصوص گیاهان آپارتمانی هر دو هفته یک بار طبق دستور گیاه را تغذیه نمود.

product-details
product-details
product-details
product-details
product-details
product-details
product-details
product-details

درباره

نخل مرداب (Cyperus alternifolius) گیاهی است از خانواده جگنیان با نیاز نور و آبیاری فراوان. این گیاه بومی مناطق گرمسیری است و باید در خاک سنگین کشت شود که موقع آبیاری گلدان بصورت باتلاقی باشد. نخل مرداب مخصوص فضای باز خارج از منزل می باشد.

مراقبت و نگهداری

رطوبت

غبار پاشی در تابستان باید روزانه انجام شود و در زمستان هفته ای یکبار غبارپاشی کافی است.

گل دهی

نخل مرداب (Cyperus alternifolius) گل نمی دهد.

تکثیر

تقسیم بوته در بهار، کاشت بذر در عمق کم خاک سبک و کاشت چتر به صورت وارونه.

تعویض گلدان

در فصل بهار گیاه را به گلدان بزرگتر منتقل کنید.

مدیریت سفارش