نام : درخت بید مجنون

نام علمی : WEEPING WILLOW

خانواده: SALICACEAE - بید

نور: این درخت به نور فراوان و آفتاب نیاز دارد.

آبیاری: با توجه به علاقه زیاد این گیاه به رطوبت باید بطور مرتب به آن آب دهید.

خاک : خاک مرطوب را می پسندد و در خاک های مردابی رشد می کند.

دما : دمای متوسط 10 درجه سانتی گراد را تحمل می کند.

هرس : به دو روش تکثیر آن انجام می شود یکی به روش کاشت بذر که باید دقت داشت بذرها بعد از رسیدن تنها به مدت چند روز زنده هستند و باید سریعا کاشته شوند در صورت قرار گرفتن در رطوبت مناسب در عرض 12- 24 ساعت جوانه می زنند.

تغذیه: بید مجنون به تغذیه خاصی نیاز ندارد.

product-details
product-details
product-details
product-details
product-details
product-details
product-details
product-details
product-details
product-details

درباره

بید مجنون  دارای برگ هایی به طول 4تا 16 سانتی متر و عرض 2 تا 5 سانتی متر است. تنه این درخت از چوب نرم و سبکی تشکیل شده و رنگ آن قهوه ای مایل به زرد است. این درخت در زمستان خزان دارد و در پاییز رنگ برگ ها به صورت زرد در می آید. این درخت شبیه اکالیپتوس بوده با این تفاوت که برگ ها کوچک تر و نرم تر است و رنگ برگها سبز روشن می باشد. در صورتی که دو پایه نر و ماده در کنار هم کاشته شود در فصل بهار این درخت گل می دهد. این گیاه به رطوبت علاقه زیادی دارد و ریشه آن به سمت آب حرکت می کند.

مراقبت و نگهداری

رطوبت

این گیاه محیط های مرطوب را می پسندد.

گل دهی

در صورتی که دو پایه نر و ماده در کنار هم کاشته شوند در بهار گل می دهد.

تکثیر

به دو روش تکثیر آن انجام می شود یکی به روش کاشت بذر که باید دقت داشت بذرها بعد از رسیدن تنها به مدت چند روز زنده هستند و باید سریعا کاشته شوند در صورت قرار گرفتن در رطوبت مناسب در عرض 12- 24 ساعت جوانه می زنند.

تعویض گلدان

--

مدیریت سفارش